Ιστορικό

2014-σήμερα
100%

Τον Μάιο του 2014 πραγματοποιήθηκε νέα Γενική Συνέλευση και κατόπιν εκλογών συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την επαναλειτουργία του ΚοιΣΠΕ και την πραγματοποίηση νέων δράσεων.

 

2009-2013
50%

Από το 2009 έως το 2013, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οι δράσεις του ΚοιΣΠΕ αναστάλθηκαν.

2007-2008
40%

Τον Απρίλιο του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία της 1ης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία- Πρόνοια» 2000-2008, του καταστήματος πώλησης παιδαγωγικών παιχνιδιών και μέσων αγωγής και διδασκαλίας. Εκεί απασχολήθηκαν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων οι 3 ήταν λήπτες ψυχικών υπηρεσιών.
Ίδρυση και Λειτουργία Θερμοκηπίου
Το Δεκέμβριο του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία θερμοκηπίου, όπου εργαστήκαν συνολικά 3 άτομα εκ των οποίων 2 λήπτες ψυχικών υπηρεσιών.
Καλλιέργεια και Συλλογή φυσικής μαστίχας
Μια ακόμη δράση που υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία –Πρόνοια» 2000-2006, ήταν η καλλιέργεια και η συλλογή της Φυσικής Μαστίχας. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης, ο συνεταιρισμός προχώρησε στην ενοικίαση συνολικά 1350 Μαστιχόδεντρων στην περιοχή της Καλλιμασιάς και του Πυργίου. Σε αυτή τη δράση απασχολήθηκαν συνολικά 3 άτομα εκ των οποίων 2 λήπτες ψυχικών υπηρεσιών.

2002-2006
33%

Από το 2002, που ξεκίνησαν να γίνονται ενέργειες για να γίνει ευρέως γνωστή στην χιώτικη κοινωνία η προσπάθεια αυτή, έως το 2006 που ξεκίνησε να λειτουργεί η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα, το χρονικό διάστημα 2003-2004-2005-2006, ομάδα επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας εργαζόταν εθελοντικά για να προετοιμάσει τους λήπτες ψυχικής υγείας για την 1η Γενική Συνέλευση και για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω των δραστηριοτήτων του ΚοιΣΠΕ.
Τον Ιούλιο του 2006, ξεκίνησε η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα του ΚοιΣΠΕ Χίου με την ίδρυση και λειτουργία καλοκαιρινής καντίνας στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Αιμιλιανού στην Χίο, που είναι τουριστικό θέρετρο και βρίσκεται 12χλμ νότια από την πόλη της Χίου. Σε αυτή τη δραστηριότητα απασχολήθηκαν 2 άτομα από το γενικό πληθυσμό με πλήρη απασχόληση και 4 άτομα λήπτες ψυχικών υπηρεσιών και μέλη του Συνεταιρισμού με μερική απασχόληση.
Επιπλέον τον Αύγουστο του 2006 κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας σχέδιο για χρηματοδότηση από το Ε.Π. του Υπουργείου, το οποίο προέβλεπε την δημιουργία τριών (3) επιχειρηματικών δράσεων:
-Ίδρυση και Λειτουργία καταστήματος πώλησης Παιδαγωγικών παιχνιδιών και μέσων αγωγής και διδασκαλίας
-Ίδρυση και Λειτουργία Θερμοκηπίου
-Καλλιέργεια και Συλλογή φυσικής μαστίχας
Σε αυτές τις δράσεις προβλεπόταν η απασχόληση συνολικά 12 ατόμων, εκ των οποίων οι 9 αφορούσαν σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι δράσεις του ΚοιΣΠΕ Χίου που υλοποιήθηκαν ολοκληρωτικά ήταν οι εξής:
Καλοκαιρινή Καντίνα στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Αιμιλιανού του (πρώην) Δήμου Ιωνίας
Τον Ιούλιο του 2006 ξεκίνησε η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα του ΚοιΣΠΕ Χίου με τη λειτουργία καλοκαιρινής καντίνας στην περιοχή του Αγίου Αιμιλιανού. Εκεί απασχολήθηκαν 2 άτομα από το Γενικό Πληθυσμό με πλήρη απασχόληση και 4 άτομα λήπτες ψυχικών υπηρεσιών, μέλη του Συνεταιρισμού, με μερική απασχόληση.
Συνεργείο καθαρισμού
Ο συνεταιρισμός προχώρησε σε μια ακόμη δράση τον Ιανουάριο του 2008, όπου ανέλαβε την καθαριότητα του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου, απασχολώντας 1 άτομο λήπτη ψυχικών υπηρεσιών.
Κατάστημα Πώλησης Παιδαγωγικών Παιχνιδιών και Μέσων Αγωγής και Διδασκαλίας “Mind School- Παίζω και Μαθαίνω”

2000-2001
0%
Στις αρχές του έτους 2000 διοργανώθηκε στη Χίο ημερίδα με θέμα τους συνεταιρισμούς. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν, έγινε αναφορά και στον τότε νόμο, υπ’αριθμ. 2716/1999 σχετικά με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο νόμος αυτός προέβλεπε την σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση από επαγγελματίες που απασχολούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με την ιδέα ίδρυσης του ΚοιΣΠΕ στο Νομό Χίου.
Αμέσως μετά, με πρωτοβουλία του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία και του τότε Προέδρου του Δημοτικού οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ομηρούπολης πραγματοποιήθηκαν επαφές και με άλλους φορείς και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την οργάνωση του.
Από τον Απρίλιο του 2000 ξεκίνησε επίσημα η προσπάθεια σύστασης του ΚοιΣΠΕ στην Χίο και μέχρι τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου είχε διαμορφωθεί ο αρχικός πυρήνας των φορέων:
-Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
-Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ
-Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Ομηρούπολης
-Κέντρο Παιδιού & Εφήβου
-«ΕΝΑ ΧΙΟΥ» Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία

Οι πρώτες δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για να αναπτυχθούν μέσω ΚοιΣΠΕ ήταν:
-Ίδρυση καντίνας στο χώρο του Νοσοκομείου
-Ίδρυση συνεργείου καθαριότητας νοσοκομειακού ιματισμού
-Διαμόρφωση αγροκτήματος με σκοπό τις βιολογικές καλλιέργειες
-Ίδρυση καταστήματος πώλησης βιολογικών προϊόντων